• Aankondiging Algemene Leden Vergadering FC Eindhoven AV
 • Beste leden van onze club.

  De ALV met betrekking tot voorgaande seizoenen stond als voorlopige datum ingepland op 13 december aanstaande. Het was onze bedoeling om hiervoor een fysieke bijeenkomst te beleggen op een ruime locatie. Helaas maken de nieuwe COVID regels én het nog niet volledig afgerond zijn van de jaarcijfers het noodzakelijk om de ALV te verzetten naar januari.

  We hebben hiervoor de datum van maandag 17 januari 2022 gekozen. Als het fysiek mogelijk is zou dat zeer fijn zijn, indien niet beleggen we een online vergadering. De agenda voor de ALV  zal vóór de vergadering gedeeld worden met de leden.

  Het is goed om te melden dat er twee kandidaat-bestuursleden zijn te weten Willem van Dullemen voor de functie van voorzitter en Geert-Jan Sweegers voor de functie van penningmeester. Indien er personen zijn die zich ook verkiesbaar willen stellen voor een functie binnen het bestuur dan worden die gevraagd zich te melden via secretaris@fc-eindhovenav.nl

  Verder is de kascontrolecommissie nog op zoek naar een derde persoon. Als je de commissie kunt helpen kun je je daarvoor ook aanmelden via secretaris@fc-eindhovenav.nl

   

  Als we meer weten dan zullen we jullie op korte termijn daarover informeren.