• De Onder 8 t/m Onder 10 pupillen spelen op een aangepast kwart veld (42,5m x 30m) 6 tegen 6 wedstrijden. De wedstrijden staan onder leiding van een spelbegeleider die langs de lijn beweegt en de spelers zoveel mogelijk de ruimte geeft het spel zelf te ontdekken. 

  • The Under 8 to Under 10 pupils play 6 against 6 games on a modified quarter field (42.5m x 30m). The games are led by a game supervisor who moves along the line and gives the players as much space as possible to discover the game themselves.