• FC Eindhoven AV neemt NIET deel aan de Regio Cup voor de jeugd
  • FC Eindhoven AV neemt NIET deel aan de Regio Cup voor de jeugd die vandaag van start gaat (https://www.knvb.nl/regiocup).
    De reden is dat we onvoldoende velden tot onze beschikking hebben vanwege noodzakelijke opnieuw inzaaien van al onze velden en uitstel zou betekenen dat we pas later kunnen starten met trainen.