• FC Eindhoven AV Nieuwsbrief Mei 2021
 •  

  Contributie

  Zoals jullie weten, heeft het bestuur van FC Eindhoven AV vorig jaar besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. Dit betekent dat alle spelende leden een e-mail vanuit het NIKKI-systeem zullen ontvangen mbt de contributie.  
   

   

  Uit- en overschrijvingen

  Het einde van het seizoen 2020-2021 nadert. Dit is ook het moment dat de nieuwe teamindelingen worden gemaakt. Echter kunnen wij geen goed overzicht maken wanneer wij niet weten of spelers wel/niet blijven voetballen bij FC Eindhoven AV.


  Waarschijnlijk heeft u al aangegeven bij Bas of Marieke of u, of uw zoon/dochter, wel of niet bij FC Eindhoven AV blijft spelen. Echter dient u formeel op te zeggen bij de secretaris (secretaris@fc-eindhovenav.nl).
   

  Bij overschrijvingen ingediend voor 16 juni 2021, hoeft u niets te doen, omdat de KNVB deze overschrijvingen per 01-07-2021 automatisch verwerkt, mits er door FC Eindhoven AV geen blokkade is meegegeven aan de overschrijving. Een blokkade wordt toegevoegd wanneer de contributie nog niet betaald is of wanneer wedstrijdkleding nog ingeleverd moet worden. 


  Overschrijvingen na 15 juni 2021 (uiterste datum om over te schrijven) dienen wij als vereniging goed te keuren.

  Formele opzeggingen en overschrijvingen ontvangen na 30 juni 2021 hebben tot gevolg dat deze spe(e)l(st)ers een contributie nota ontvangen. Deze dient alsnog te worden voldaan. Het zal gaan om 50% van het totaalbedrag. Informeer de secretaris dus tijdig. 
   

   

  Kleding


  De kledingcommissie zal op 1 en 3 juni de kledingtassen innemen van de teams, om deze vervolgens weer te verdelen in augustus. De precieze datum hiervoor volgt nog. Mocht een team voor deze datum al een wedstrijd of toernooi spelen, dan kan de teamleider/trainer contact opnemen met de kledingcommissie via het volgende mailadres: kleding@fc-eindhovenav.nl

  Teamleiders/trainers kunnen de kledingtassen in de kantine inleveren op:

  • Dinsdag 1 juni 2021 van 18.00 - 21.00 uur.
  • Donderdag 3 juni 2021 van 18.00 - 21.00 uur.

  Dit zijn de enige twee momenten dat de kledingtassen ingeleverd kunnen worden. Mocht de teamleider/trainer niet kunnen op deze data, dan graag een ander ander persoon uit het team de kleding in laten leveren.

   


   

  Wie zorgt er voor dat spelers en bezoekers een hapje en een drankje kunnen nuttigen in onze kantine? 

  Er is dringend hulp nodig in de kantine; achter de bar en in de keuken.

  Alle hulp is welkom!

  Al ben je maar een paar uurtjes per maand beschikbaar, meld je aan via:
  vrijwilligers@fc-eindhovenav.nl

   

   

   

  Zomerstop

   De zomerstop zal net zoals vorig seizoen kort zijn (1 maand). 

  De laatste trainingen vinden plaats op vrijdag 25 juni. De eerste trainingen starten op maandag 2 augustus.
  Aan de trainers/begeleiders de vraag om door te geven wanneer het team start met trainen.
   

   

   

   

  Start wedstrijden seizoen 2021-2022

  De eerste bekerwedstrijden starten in het weekeinde van zaterdag en zondag 04/05 september.
  De eerste wedstrijden voor de teams onder 8 t/m onder 12 starten zaterdag 11 september (1ste fase).

   

   

   

  VOG

  FC Eindhoven AV vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel.

  Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een vereniging kan nemen om de kans op sociaal onveilige situaties (denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie) binnen onze vereniging te verkleinen

  Daarom heeft het bestuur van FC Eindhoven AV besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen bij FC Eindhoven AV een VOG te vragen.

  De werkgroep VOG zal de vrijwilligers komende maanden hierover verder informeren en hen helpen bij de aanvraag van een gratis VOG. 
   

   

   

   

  Bericht van het bestuur

  Beste leden, 

  Wij hopen dat we na 1 ½ seizoen eindelijk weer aan een volledige competitie deel kunnen nemen zonder obstakels. Daar zijn we als vereniging hard aan toe. 


  Via deze weg willen wij iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen (2020-2021) op een of andere manier heeft ingezet voor de vereniging.

  Prettige vakantie en tot augustus.
  Bestuur FC Eindhoven AV