• Support (extra)
  • Hulp voor leiders

    Leiders van teams krijgen ondersteuning van de algemeen coordinatoren. 

    In het recente verleden gebruikten we het infoboekje en spoorboekje.

  • Hulp voor trainers

    De TC coordineert de (zelf)hulp aan trainers en maakt daarvoor gebruik van de VTON app.