• Normen en waarden

  Voetballen in een prettig klimaat.

  Binnen de vereniging FC Eindhoven AV willen we voetballen en samenwerken in een prettig klimaat. Zo’n klimaat heeft een aantal kenmerken die we samen belangrijk vinden en waarbij waarden horen als veiligheid, sportiviteit, betrokkenheid, leefbaarheid, eerlijkheid en vertrouwen.

  Uiteraard houden alle leden én onze gasten zich aan een aantal eenvoudige gedragsregels zoals deze, enige jaren terug, zijn vastgelegd in de zogenaamde “Eindhovense Norm”. Hierin heeft onze vereniging zich verbonden aan een 5-tal eenvoudige regels waarvan we het belangrijk vinden dat deze worden nageleefd: door leden, vrijwilligers, medewerkers, ouders én al onze andere gasten. Bij thuis- en uitwedstrijden. Tijdens toernooien, voetbaltrips en andere activiteiten. Dit alles om onze sport voor iedereen plezierig en aantrekkelijk te houden.

   

   

  Mocht deze Eindhovense Norm, in jouw ogen, worden overtreden dan kun je een melding maken bij de commissie Normen & Waarden van onze vereniging. Deze onafhankelijke commissie zal een onderzoek instellen en de commissie kan vervolgens het bestuur adviseren om een passende maatregel (sanctie, zie de Eindhovense Norm, punt 6) te nemen.

  Uiteraard is ongewenst gedrag op en rond de velden een zaak die ons allemaal aangaat en kunnen betrokkenen elkaar direct hierop aanspreken. Los incidenten en conflicten bij voorkeur op een goede, rustige wijze met elkaar op. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, of is het niet verstandig om het direct met elkaar te bespreken, dan kun je de commissie Normen & Waarden van onze vereniging erbij betrekken: voor advies, bemiddeling óf een melding. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij leiders, trainers, coördinatoren en bestuursleden.

  De commissie Normen & Waarden van onze vereniging is altijd bereikbaar via: normencie@fc-eindhovenav.nlAlle  berichten worden direct beantwoord.

   

  In geval van een melding, om het onze leden gemakkelijk te maken, kun je ook bijgaand document gebruiken om naar de commissie Normen & Waarden te versturen. Klik hier om dit formulier te downloaden.

   

  De commissie Normen & Waarden heeft tevens een procedurereglement opgesteld om op een eenduidige wijze meldingen te kunnen behandelen en het bestuur van een goed advies te voorzien. Klik hier om het procedurereglement te downloaden.