• Peter Bruinius

 • In memoriam Peter Bruinius

  Vanaf 2014 heeft ons zaaltoernooi een nieuwe naam: Het PETER BRUINIUS kerstzaalvoetbaltoernooi. Dat heeft zijn naam te danken aan deze in 2009 veel te jong overleden voorzitter.

  Peter heeft veel betekend voor FC Eindhoven en FC Eindhoven AV: Als oudste van drie kinderen uit een bakkersgezin groeide Peter op in het stadsdeel Stratum. 

 • Naar school gaan vond hij geen opgave maar als de laatste schoolbel van de dag had geklonken zocht hij direct zijn voetbal en voetbalmaatjes op.

  Vanaf de D jeugd heeft Peter met veel succes alle jeugdafdelingen van EVV Eindhoven, het huidige FC-Eindhoven, doorlopen. In die tijd was hij een betrouwbare en gedreven verdediger met een groot sociaal hart. Door studie is Peter na de A-jeugd noodgedwongen gestopt bij EVV Eindhoven. In de jaren daarna bleef hij wel voetballen, eerst in een buurtelftal en daarna bij Nieuw Woensel.
  Jeugd bleef zijn passie. Beroepshalve, als docent Duits, mentor en decaan op het Jeroen Bosch College in Den Bosch en in zijn vrije tijd als coach, bestuurslid en voorzitter bij Nieuw Woensel.
  Daarnaast ging Peter als scout de velden af voor FC Eindhoven, wat later uitmondde in het algemeen voorzitterschap bij de jeugd en amateurtak van FC Eindhoven AV. 

  Altijd positief en kansen blijven zien ook in moeilijke club tijden. Door zijn opgeruimde karakter, open communicatie en sociale inslag, heeft Peter laten zien dat samenwerking tot grote successen kan leiden. 

  Naast voetbal had Peter nog een 2e grote passie en dat was fietsen. De kilometers die hij gemaakt heeft en de uren voor de televisie naar wielerwedstrijden kijken zijn onmogelijk nog te tellen.


  Helaas zat zijn gezondheid hem vanaf 1976 behoorlijk tegen. Na ups en downs en een lang gevecht tegen een niet te overwinnen ziekte, is Peter in 2009 op 55-jarige leeftijd overleden.