• Trainen

  Op deze pagina staat informatie over trainingen (velden, kleedkamers, schema). Trainers krijgen hulp van de Technische Commissie. We maken binnen de club gebruik van de VTON app.

 • Schema van trainingstijden

  Bekijk hier het trainingschema 2023/2024 voor een overzicht van wanneer welk team op welk veld traint.

 • Kleedkamers

  De kleedkamerindeling is niet vooraf exact vast te leggen vanwege ingelaste wedstrijden en onderhoud.

  Onze verenigingsgastheer (Wim Dijkhoff) en de terreinmanager hebben een schema en weten van alle laatste wijzigingen.

 • Veldonderverdeling

  Zie hiernaast de plattegrond van ons sportpark, of klik hier om de plattegrond in een nieuw venster te openen.

  De onderverdeling van de velden is allereerst in helften A en B en deze helften worden weer verdeeld in links (L) en rechts (R).

  Startend vanuit de plattegrond met noord boven 'lees' je de velden van links naar rechts en dan van boven naar beneden. De helft die je dan het eerste tegen komt is A, de andere B. Kijk je van A naar B, dan zijn de veldkwarten aan de linkerkant dus L en aan de rechterkant R.

 • Plattegrond van ons sportpark