• Trainen

  Op deze pagina staat informatie over trainingen (velden, kleedkamers, schema).

  Trainers krijgen hulp van de Technische Commissie.

  We maken binnen de club gebruik van de VTON app.

 • Schema van trainingstijden

  De trainingen voor seizoen 20-21 zijn weer gestart, zie het trainingschema wanneer welk team waar traint.

  Dit schema is geldig vanaf maandag 12 oktober 20.

 • Kleedkamers

  De kleedkamerindeling is niet vooraf exact vast te leggen vanwege ingelaste wedstrijden en onderhoud.

  Onze verenigingsgastheer (Wim Dijkhoff) en de terreinmanager hebben een schema en weten van alle laatste wijzigingen.

 • Veldonderverdeling

  Zie de plattegrond  van ons sportpark (let op veld 5 bestaat niet meer).

  De onderverdeling van de velden is allereerst in helften A en B en deze helften worden weer verdeeld in links (L) en rechts (R).

  De logica is als volgt. Startend vanuit de plategrond met noord boven 'lees' je de velden van links naar rechts en dan van boven naar beneden. De helft die je dan het eerste tegen komt is A, de andere B. Kijk je van A naar B dan zijn de veldkwarten aan de linkerkant dus L en aan de rechterkant R.
  Voor veld 4 (achter ons hoofdveld) ziet dat er dan bij benadering uit zoals hiernaast getoond.

   

   

 • Voorbeeld veld 4

   

        4AR                  4AL 

   

   

        4BR                  4BL