• Uitnodiging en agenda ALV, maandag 23 oktober
  • Hierbij nodigen we de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 oktober in de kantine van het clubgebouw, Velddoornweg 6
    Klik hier voor de agenda.

    De vergadering start om 19.00 uur

    Inloop en inzage stukken vanaf 18.30 uur.

    Notulen en financieel jaarverslag 2022-2023 liggen indien gewenst ter inzage in de bestuurskamer vanaf 9-10-23. Ook zijn zij in te zien voorafgaand aan de ALV vanaf 18.30 uur. Op verzoek (secretaris@fc-eindhovenav.nl) kunnen de betreffende documenten ook worden toegestuurd